Als AI-model heeft ChatGPT enkele inherente risico's en uitdagingen, zoals: Gebrek aan menselijke empathie: hoewel ChatGPT ontworpen is om te communiceren als een mens, ontbreekt het aan de natuurlijke empathie die menselijke interacties vaak kenmerkt. Dit kan leiden tot een gebrek aan begrip en gevoeligheid...

De redelijkheid en billijkheid hebben betrekking op de manier waarop partijen met elkaar omgaan bij het sluiten van een overeenkomst. Dit betekent dat partijen zich niet alleen aan de letterlijke tekst van de overeenkomst moeten houden, maar ook rekening moeten houden met elkaars belangen en...

Voor Vlaamse cliënten en hun advocaten die te maken hebben met Nederlands recht of Nederlandse rechtbanken, wil Rogius graag eerste aanspreekpunt zijn voor: intakegesprek met client en/of advocaat van client en dossier bestuderen analyse maken inclusief voorstel voor wijze van aanpak  van de kwestie, bijvoorbeeld...

Hybride werken en wettelijk recht op thuiswerken Dit jaar zal het Nederlandse kabinet een beleidsagenda uitwerken met als doel de voor- en nadelen van thuiswerken te balanceren. Dit moet uiteindelijk richting geven voor zowel werkgevers als werknemers om hybride werken werkbaar te maken. Hybride werken is...