Arbeidsrecht 2023: wat te verwachten?

Hybride werken en wettelijk recht op thuiswerken

Dit jaar zal het Nederlandse kabinet een beleidsagenda uitwerken met als doel de voor- en nadelen van thuiswerken te balanceren. Dit moet uiteindelijk richting geven voor zowel werkgevers als werknemers om hybride werken werkbaar te maken. Hybride werken is wel een blijvertje, nu dit ook andere tendensen in de samenleving raakt, zoals globalisering, digitalisering en een duurzame samenleving.

De ‘Wet werken waar je wilt’ is een initiatiefwetsvoorstel van de D66 en GroenLinks. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken (Wfw). Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken over arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wfw. De wet is door de Tweede Kamer op 5 juli 2022 aangenomen en is begin 2023 nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting per 1 juli 2023 worden ingevoerd.

Minimumloon fors omhoog

Werken moet meer lonen en het bestaansminimum verstevigen. Daarom heeft het kabinet besloten om de bijzondere verhoging van het minimumloon – met in totaal 7,5% – al per 1 januari 2023 door te voeren en deze verder te verhogen naar 8,05%. Inclusief de reguliere indexatie, stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 in totaal met 10,15%. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2023 recht op een brutoloon van minimaal € 1.934,40 per maand.

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per bruto bedragen per 1 januari 2023)
LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28
20 jaar€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42
19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64
17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27
16 jaar€ 667,35€ 154,00€ 30,80
15 jaar€ 580,30€ 133,90€ 26,78

Per uur

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2023)
Fulltime werkweek in bedrijf21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
36 uur€ 12,40€ 9,92€ 7,45€ 6,20€ 4,90€ 4,28€ 3,72
38 uur€ 11,75€ 9,40€ 7,05€ 5,88€ 4,65€ 4,06€ 3,53
40 uur€ 11,16€ 8,93€ 6,70€ 5,58€ 4,41€ 3,85€ 3,35

 

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte in de WKR gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3% – in 2022 was dit 1,7% – over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,18%. Als werkgever kunt u daardoor extra vergoedingen verstrekken aan uw werknemers, zonder daarover loonbelasting te betalen.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer

Mede vanwege de stijging van de (benzine)kosten en het feit dat het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006 niet meer was gewijzigd, is het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 kunt u zelfs € 0,22 per kilometer onbelast aan reiskosten vergoeden. De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken.